In het noorden van Oekraïne, nabij de Poolse grens, ligt het “vergeten” dorp Oles’k. Het leven in Oles’k en de omgeving wordt gekenmerkt door bittere armoede, verwaarlozing, alcoholverslaving en uitzichtloosheid. De inwoners hebben geen, of nauwelijks, inkomen. Werk is er niet, vervoer naar de dichtstbijzijnde stad hebben ze niet.

In het gunstigste geval wordt er gegeten van wat er op het land wordt verbouwd. Hier en daar staan huisjes op instorten. Door de overheid wordt niet naar deze mensen omgekeken; sociale voorzieningen zijn er nauwelijks.

Veel kinderen die in Oles’k opgroeien zijn geestelijk en/of lichamelijk (ernstig) verwaarloosd. Zonder ingrijpen van buitenaf zal hen hetzelfde lot treffen als hun voorouders: Een armoedig en aan alcohol verslaafd bestaan, zonder uitzicht of hoop.

Wat is er wel in Oles’k?

Kerk.
Olesk heeft een kleine, maar groeiende Evangelische Gemeente. Deze gemeente is 2 jaar geleden gesticht, en staat onder leiding van Andrii Basavro.
De gemeenteleden komen samen in een omgebouwd huisje, wat dienst doet als kerkgebouw.

School.
In Oles’k is een school waar basis en middelbaar onderwijs wordt gegeven. Het onderwijs wordt gefinancierd door de overheid. Leerlingen moeten echter zelf voor alle benodigde materialen
zorgen (schriften, boeken, pennen, potloden, etc.).

Rehabiliteits-centrum.
Alcohol- en drugsverslaving is een serieus probleem in deze regio. Een fles alcohol is goedkoper dan een brood, het houdt je warm en het doet je je problemen tijdelijk vergeten…..

In de nabije omgeving van Oles’k, in “the middle of nowhere”, is een Christelijk Rehabiliteitscentrum gevestigd. In dit centrum worden mensen geholpen die er vrijwillig voor kiezen om van hun verslaving af te komen. Uitgangspunt hierbij is: Je komt hier pas vandaan als je een discipel van Jezus Christus bent.
Het dagprogramma bestaat grotendeels uit bidden en bijbelstudie. Van uit het re-hab centrum wordt er in het dorp gewerkt. Er wordt hout geleverd bij mensen die dit zelf niet meer kunnen, er wordt om de mensen gedacht en de kerk wordt gebouwd.