Het bestuur van onze stichting bestaat uit onderstaande leden:

Gaaije Broeksema (Voorzitter)
Ria Broeksema (Secretaris)
Rutger de Vos (Penningmeester)
Miranda Sloots-Broeksema
Lennart Mosselaar
Rachel Mosselaar-Stamhuis
Jeroen Rutgers
Tim de Vries (Websitebeheer)

Het volledige bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden.