Het bestuur van onze stichting bestaat uit onderstaande leden:

Gaaije Broeksema (Voorzitter)
Ria Broeksema (Secretaris)
Rutger de Vos (Penningmeester)
Jeroen Rutgers
Arjan Sijbring
Tim de Vries (Websitebeheer)

Het volledige bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden.