Wat we doen

Projecten en bezigheden

Bouwen

Er wordt momenteel gebouwd aan een multifunctioneel centrum. Binnen dit centrum
zal een ruimte komen voor de plaatselijke gemeente om samen te komen. Doordat
het nu gevestigd is in een huiskamer en de gemeente groeiende is, is er
dringend behoefte aan een groter gebouw met ruimte voor een zondagschool.

Huisbezoeken

Als wij in het dorp zijn zullen we ook gezinnen bezoeken. Tijdens deze bezoeken brengen we kleding of eten. Door deze bezoeken bouwen we vertrouwelijke relaties op en komen we achter de noden van de mensen. Vaak zitten er kinderen thuis in uitzichtloze situaties en hebben vaak geen veilige thuisbasis.

Winterhulp

In de winter gaan we een week heen om voedselpakketten rond te brengen. Samen met het Re-hab gaan we bij gezinnen langs waar dit het meest nodig is. Vanuit de overheid is er niet voldoende financiële ondersteuning voor de gezinnen om rond te komen.

Kinderwerk

Tijdens de werkweek organiseren we 4 ochtenden kinderwerk. Tijdens het kinderwerk wordt er geknutseld, gezongen, gedanst, gespeelt en veel gelachen. Tijdens deze week willen we de kinderen een mooie tijd geven en hen de liefde van Jezus brengen en laten zien. We laten ze zien dat ze kunnen kiezen voor een leven met toekomst en ze hierdoor uit een uitzichtloze situatie halen.

Werkweek

Een week peer jaar gaan we met een groep naar Oles’k toe.
Dit jaar reizen we met 25 mensen af naar Oles’k! Tijdens deze week overnachten
we op het Re-hab centrum in tenten. Deze week trekken we veel op met de mannen van het Re-hab. We gaan samen met ze bouwen, gezinnen bezoeken en het kinderwerk verzorgen.