Kaarsenactie Oekraïne

By 3 december 2022Blog, Winterhulp 2022

Van onze contacten uit Oles’k en omgeving vernemen we dat de mensen het zwaar hebben in deze donkere tijd; slechts beperkte beschikbaarheid van elektriciteit en angst voor een complete black out van alle voorzieningen.

Concreet hebben we de vraag gekregen om zaklantaarns, ledverlichting, kaarsen en powerbanks te sturen. Voor de gevraagde elektrische apparatuur zijn we in gesprek met mogelijke donateurs, daarnaast starten we een kaarsen inzamel actie.

De goederen zullen aan het eind van december naar Oekraïne worden getransporteerd, waar de spullen vervolgens verdeeld zullen worden.

Voor de kaarsen inzamelactie worden door de werkgroep zoveel mogelijk mensen benaderd via de Ark, familie, buurtbewoners in Assen / Zuidlaren.

We doen hierbij ook op u een beroep om mee te helpen het leven van de mensen in Oekraïne te ‘verlichten’. Bij voorkeur ontvangen we wat grotere kaarsen en geen waxine lichtjes.

De inzamelpunten zijn:
• Baptisten gemeente De Ark, J.C. van Markenstraat 25, Assen
• De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 ET Assen (alleen op Kerstavond)
• Fam. Sijbring, Beilerstraat 169, Assen
• Fam. Rutgers, Lindenhof 8, Zuidlaren

De inzameling stopt op 25 december.

Langs deze weg alvast bedankt voor uw hulp !

Leave a Reply